Procedure Teamindeling - VDZ

Procedure Teamindeling

Procedure Teamindeling

Procedure teamindeling 2022/2023

De teamindeling is een omvangrijke en lastige klus. Niet iedereen kunnen we tevreden houden/stellen en soms leidt de teamindeling tot onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling. We willen daarom de procedure toelichten. Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er spelers (én ouders) zijn die teleurgesteld blijven, maar leidt hopelijk wel tot enig begrip. 

1. Vanaf maart/april 2022 gaat het team opleidingscoördinatoren & technisch jeugdcoördinatoren (TJC team) aan zoveel mogelijk trainers van alle jeugdteams vragen om input te geven wat de mogelijkheden zijn van hun spelers.

2. In april/mei 2022 overleggen technisch jeugdcoördinatoren en opleidingscoördinatoren inhoudelijk over de teamindelingen. De jeugdcommissie wordt geïnformeerd over de procedure en de tijdsplanning voor de indeling van de jeugdteams voor het volgende seizoen. Gekeken wordt dan ook naar het aantal teams dat gevormd kan worden i.v.m. de beschikbare capaciteit.

3. Met de teamsamenstelling wordt gekeken of er speciale (sociale) redenen zijn om jeugdspelers in een bepaald team te plaatsen. Bij de JO8- en JO9-spelers kunnen we nog rekening houden met het feit dat kinderen van eenzelfde school of vriendjes bij elkaar in één team kunnen komen. Vanaf de JO10-teams proberen we daar ook rekening mee te houden, maar hebben daar wel een nuance bij aangebracht. Wij zijn namelijk van mening dat het voetbalteam best anders mag zijn dan de groep op school of de vriendenclub. Daarbij komt ook dat het ons praktisch niet lukt om met alle individuele wensen en belangen rekening te houden.

4.  Indeling van de niet-selectie-groepen doen we niet altijd op ‘sterkte’ maar in gelijkwaardige groepen, waarbij we ook zoveel mogelijk rekening houden met de indeling van het afgelopen seizoen. Voorbeeld: Een JO11-5 kan qua sterkte gelijk zijn aan JO11-3. Dit doen we om te voorkomen dat bijvoorbeeld een JO11-5 altijd verliest. De ervaring leert dat de spelers echter een plaatsing in JO11-5 mogelijk als vervelend ervaren en als een diskwalificatie van hun mogelijkheden. We (kader VDZ  én ouders) hebben met elkaar een taak om dat goed uit te leggen. Dat voorkomt misschien teleurstelling.

5. Een speler vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie kan te allen tijde. Dit doen we alleen bij een spelerstekort in de bovenliggende categorie of omwille van de voetbalontwikkeling van de speler. Dit laatste gebeurt natuurlijk in overleg met de opleidingscoördinator, trainers, ouders en natuurlijk de speler zelf. Indien sociaal of fysiek wenselijk kunnen we dispensatie aanvragen voor een speler waardoor je als speler meer tijd krijgt om een sociaal/fysieke groei door te maken. 

6. Midden mei hebben de technisch jeugdcoördinatoren en opleidingscoördinatoren, deels op basis van eigen waarnemingen en input van de trainers, een eindbeeld van alle teams. De laatste concepten worden besproken binnen de technische commissies en daarna zal besluitvorming plaatsvinden over de definitieve indeling. 

7. De indelingen zullen - per leeftijdscategorie – eind mei worden gedeeld met de trainers. In deze sessies zullen wij tevens vragen of de trainer bereid is ook volgend seizoen een team te willen trainen. Mocht onverhoopt een trainer van desbetreffend team niet aanwezig kunnen zijn, dan kan 1 vertegenwoordiger van dat team aansluiten bij deze vergadering. Nadrukkelijk wordt aan de trainers gevraagd om de bevindingen van dat overleg niet te communiceren met anderen (spelers en ouders). We willen hiermee voorkomen dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die we later moeten terugdraaien omdat alsnog wijzigingen in de teamindeling volgen, door bijvoorbeeld aan- of afmeldingen.

8. Nadat alle teams zijn ingedeeld, wordt het overzicht rond 15 juni op de website van VDZ gepubliceerd. De teamindelingen van teams t/m O12 wordt op 1 juni gepubliceerd. Ouders die niet willen dat de naam van hun kind wordt gepubliceerd, moeten dit vooraf kenbaar maken bij een van de opleidingscoördinatoren.

9.  De ervaring leert dat we in de week na bekendmaking reacties krijgen van teleurgestelde spelers en ouders. We inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens met de technisch jeugdcoördinatoren of er wijzigingen mogelijk zijn. Dat is meestal niet het geval. Tegemoetkomen aan de wens van de één betekent vaak een teleurstelling voor een ander.

Zoals blijkt uit het bovenstaande gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. Dat we hierbij keuzes maken waar niet iedereen het mee eens is, kunnen we bijna niet voorkomen. We proberen alle mogelijkheden in beeld te krijgen, maar het lukt niet om iedereen in het ‘hoogste team’ te krijgen. In bepaalde jaargangen hebben we soms veel goede spelers maar een beperkt aantal plaatsen in de selectieteams. Indien spelers niet in aanmerking komen voor een selectieteam betekent het nog niet dat we ze uit het oog verliezen. We moeten keuzes maken en dat doen we niet zomaar. Leiders, trainers, contactpersonen, technisch jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie gaan niet over ‘een nacht ijs’, maar we realiseren ons ook dat wij inschattingsfouten kunnen maken. We kunnen ons goed voorstellen dat spelers (en ouders) soms teleurgesteld zijn, maar hopen toch dat iedereen zijn plezier vindt in het nieuwe team.

Sportgroet,

TJC Team en Jeugdcommissie

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!