Cookie beleid rkvv VDZ

De website van rkvv VDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Overige huisregels

Overige huisregels

Overige huisregels die voor alle teams gelden:

1. Niet trainen op de grasvelden.
2. Extra trainingen en (oefen)wedstrijden of verplaatsingen altijd via de wedstrijdsecretaris.
3. Elftalleiding en trainer zijn verantwoordelijk voor de door VDZ verstrekte kleding en materialen.
4. Elftalleiders zelf de thee in de rust regelen.
5. Schoon en heel achterlaten van kleedkamers na wedstrijden en trainingen.
6. Opruimen trainingdoeltjes hoofdveld / trainingsveld.
7. Spelers betalen zelf hun boete.
8. Leden zijn verplicht de vrijwilligersregeling na te leven.
9. Kaderleden betalen met VDZ Clubpas of pinpas.
10. Belangrijke regels voor barvrijwilligers en leden.
11. Kampioenschappen, afscheid leiders, spelers, etc.
12. Attentiedienst bijzondere gebeurtenissen.

1. Niet trainen op de grasvelden
Het is door de verhuurder, de Gemeente Arnhem, ten strengste verboden om te trainen op de grasvelden. Er mag alleen getraind worden op het kunstgras en de andere trainingsvelden. Dit geldt voor alle jeugd- en seniorenteams.

2. Extra trainingen en (oefen)wedstrijden of verplaatsingen altijd via de wedstrijdsecretaris
Als men extra trainingen of (oefen)wedstrijden wil organiseren of men wil trainingen of (oefen)wedstrijden verplaatsen, dan kan dat alleen na overleg met en na toestemming van de wedstrijdsecretaris. Met verplaatsingen wordt zeer terughoudend omgesprongen omdat dit veel consequenties heeft voor anderen en erg veel geregel is. Denk aan veld- en kleedkamerindeling, KNVB, tegenstander, scheidsrechter, spelers, ouders, kantine en bar, schoonmaak, etc. Verplaatsingen zijn in principe dan ook alleen mogelijk in geval van biijzondere omstandigheden of calamiteiten.

3. Elftalleiding of trainer is verantwoordelijk voor de door VDZ verstrekte kleding en materialen
Diverse elftallen krijgen van VDZ kleding en materialen in bruikleen. De elftalleiding of trainer is verantwoordelijk voor het beheren en het wekelijks en aan het einde van het seizoen compleet en heel inleveren van alle verstrekte materialen. Regelmatig raken er broekjes, sokken of ballen kwijt. Dat kost de vereniging veel geld. Calamiteiten daargelaten wordt dat NIET (meer) betaald door VDZ. De elftalleiding of trainer is verantwoordelijk en de elftallen moeten zelf de aanschaf van (kwijtgeraakte) materialen betalen, bijvoorbeeld door allemaal een paar euro bij te dragen. Controleer dus direct (voordat de spelers weg zijn) na iedere wedstrijd en training of alle kleding en materialen aanwezig zijn! Zo niet, spreek dan de groep daar op aan en zorg dat alle kwijtgeraakte materialen terugkomen.

4. Elftalleiders zelf de thee in de rust regelen
Leiders moeten zelf tijdig de thee regelen voor in de rust van de wedstrijd. Dat betekent tijdig doorgeven aan de bar dat er thee nodig is en voor hoeveel personen. Zelf de thee tijdig bij de bar (laten) ophalen en brengen naar de kleedkamers van beide teams en scheidsrechter. Zelf na de rust de theekannen en bekerhouder terugbrengen en de lege theebekers opruimen. De barvrijwilligers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van het wedstrijdprogramma en hoe een en ander werkt.

5. Schoon en heel achterlaten van kleedkamers na wedstrijden en trainingen
De regels voor het gebruik van kleedkamers bij trainingen en wedstrijden zijn aangescherpt. Ieder team krijgt bij trainingen en wedstrijden een (vaste) kleedkamer toegewezen en is verantwoordelijk voor het heel en schoon achterlaten daarvan. Deze regels gelden voor alle teams van VDZ 1 t/m kleinste pupillen.

Uitgangspunten kleedkamergebruik voor alle VDZ teams van senioren t/m kleinste pupillen:
Bij trainingen:
a. Iedere trainer wijst bij iedere training 2 spelers aan die de kleedkamer na afloop schoonmaken en schoon achterlaten. Dit betekent troep opruimen, kleedkamer aanvegen/aantrekken, achtergebleven trainingskleding meenemen, douches en licht uit doen, kleedkamer afsluiten (op slot) en sleutel afgeven aan de bar. De trainer controleert of de spelers de kleedkamer schoon achter gelaten hebben.
b. Als 2 teams 1 kleedkamer delen, dan hoeft de trainer maar 1 speler per team aan te wijzen. Samen zijn er per kleedkamer dan ook 2 spelers aangewezen.

Bij wedstrijden:
a. Iedere leider wijst bij iedere thuiswedstrijd 2 spelers aan die de eigen kleedkamer EN de kleedkamer van de tegenstander na afloop schoonmaken en schoon achterlaten. Dit betekent troep opruimen, kleedkamer aanvegen/aantrekken, achtergebleven voetbalkleding meenemen, douches en licht uit doen, kleedkamer afsluiten (op slot) en sleutels afgeven bij het secretariaat (commissiekamer of bestuurskamer of indien niet aanwezig, aan de bar). De leider controleert of de spelers de kleedkamers schoon achter gelaten hebben.
b. Bij uitwedstrijden wijst de leider 2 spelers aan die de eigen kleedkamer schoonmaken.

Bij de kleinste pupillen kunnen trainer/leider zelf een aangepaste oplossing bedenken als dat nodig is, bijvoorbeeld door aanwezige ouders in te schakelen. Teams krijgen voor de trainingen en wedstrijden een (vaste) kleedkamer toegewezen. Daar kan niet op eigen initiatief van afgeweken worden. Ieder team maakt gebruik van de aan hem toegewezen kleedkamer. Zo weet VDZ precies wie wanneer in welke kleedkamer heeft gezeten. Verzoeken om een andere kleedkamer kunnen alleen ingediend worden bij de wedstrijdsecretaris. Teams zijn verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vernielingen of het wegraken van sleutels.

6. Opruimen (training)doeltjes hoofdveld / trainingsveld
Na de laatste training moeten de trainingsdoeltjes van het hoofdveld verwijderd worden. Deze trainingsdoeltjes moeten naast het veld gezet worden in de daarvoor bestemde vakken. Het veld moet namelijk vrij zijn voor het dagelijks onderhoud door de gemeente. Als de gemeente deze doeltjes van het veld moet verwijderen, dan worden de extra werkkosten daarvan bij VDZ in rekening gebracht. Zorg ervoor dat je bij het opruimen van de doeltjes de omheining langs het veld niet beschadigd! Het is de taak van de trainer om er op toe te zien dat de trainingsdoeltjes na de laatste training netjes worden opgeruimd door de spelers.

7. Spelers betalen zelf hun boete
Spelers moeten de door de KNVB opgelegde boete zelf betalen. Als men een geldboete krijgt opgelegd, dan ontvangt men van VDZ hiervoor een rekening. Die rekening moet de speler zelf aan VDZ betalen. Wordt de boete niet op tijd betaald, dan volgt er automatisch een schorsing voor alle verenigingsactiviteiten waaronder trainen en het spelen van wedstrijden. Dit geldt voor alle jeugd- en seniorenleden. Een elftal(leiding) kan besluiten dat het elftal de boete betaalt, maar dat is dan een afspraak tussen speler en (elftal)leiding. VDZ zal altijd de speler in kwestie rechtstreeks aanspreken.

8. Leden zijn verplicht de vrijwilligersregeling na te leven
Leden en ouders/verzorgers die verstek laten gaan bij hun vrijwilligerswerk zijn conform de Vrijwilligersregeling een compensatiebijdrage verschuldigd. Hiervoor krijgt men een rekening van VDZ. Die rekening moet de persoon in kwestie zelf aan VDZ betalen. Wordt de compensatiebijdrage niet op tijd betaald, dan volgt er bij leden automatisch een schorsing voor alle verenigingsactiviteiten waaronder trainen en het spelen van wedstrijden. Dit geldt met name voor seniorenleden. Laat men twee keer verstek gaan dan volgt er een officiele waarschuwing en bij drie keer wordt het lid voorgedragen voor royement.

9. Kaderleden betalen met VDZ Clubpas of pinpas
Kaderleden zoals leiders, trainers, verzorgers, clubscheidsrechters en commissieleden kunnen hun consumpties betalen met (a) de door VDZ verstrekte VDZ Clubpas, of (b) met pinpas. Bestellingen kunnen/mogen NIET 'opgeschreven' worden door de barvrijwilligers.

10. Belangrijke regels voor barvrijwilligers en leden
a. Tijdens uw bardienst mag u op kosten van de club enkele niet-alcoholische consumpties nuttigen zoals koffie, thee of frisdrank. Dit heet de regeling “consumptie eigen gebruik”. De consumpties die u gebruikt moet u registreren op de kassa. U mag geen gratis consumpties verstrekken aan anderen zoals teamgenoten, andere ouders, vrienden of familie.
b. Leiders, trainers en commissieleden moeten consumpties altijd betalen. Het laten opschrijven van consumpties is niet toegestaan.
c. Het is leden en ouders niet toegestaan om (op grotere schaal) zelf meegebrachte dranken en etenswaren te gebruiken in de kantine, op het terras of ergens anders op het terrein.

11. Kampioenschappen, afscheid leiders, spelers, etc.
Het vieren van kampioenschappen, afscheid nemen van trainers, leiders, spelers, commissieleden e.d. is de verantwoordelijkheid van de elftalbegeleiding of de commissie(coördinator) zelf. Het bestuur speelt hierbij geen directe rol, aangezien dat zo'n grote vereniging geen doen is. Wil men toch graag het bestuur daarin betrekken dan moet men dat expliciet aangeven.

12. Attentiedienst bijzondere gebeurtenissen
Als vereniging willen wij graag op de hoogte zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in het leven van (oud) leden, kaderleden en vrijwilligers. Hierbij dan ook het verzoek om bijzondere gebeurtenissen zoals geboorten, huwelijken, ernstige blessures, ongevallen, gezondheidsproblemen of overlijden te melden bij [email protected] zodat het bestuur daar, namens de hele vereniging, tijdig en op gepaste wijze aandacht aan kan schenken.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de huisregels contact op met [email protected]
Onze huisregels zijn ook vastgelegd in onze Reglementen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!