Organisatie jeugd - VDZ

Organisatie jeugd

Organisatie jeugd

Organisatiestructuur jeugd VDZ

Organisatiestructuur_Jeugd_VDZ.jpg
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid van VDZ. Onder de noemer 'jeugdopleiding' zijn alle voetbaltechnische zaken georganiseerd. Onder de noemer 'jeugdsupport' zijn alle organisatorische en ondersteunende werkzaamheden georganiseerd.

VDZ Voetbal Academie
VDZ Voetbal Academie is de overkoepelende naam van alle opleidingsactiviteiten binnen VDZ. Met de voetbalacademie willen we de kwaliteit van onze jeugdopleiding op een hoger plan brengen. Dus het verbeteren van de opleiding van trainer/coaches en leiders en daarmee ook het verbeteren van de opleiding van jeugdspelers. VDZ Voetbal Academie heeft de vorm van een netwerkorganisatie. Het kent geen traditionele hiërarchische organisatiestructuur. Bij de organisatie van de voetbalacademie zijn verschillende interne en externe organisaties, commissies en functionarissen betrokken. 

Bestuurslid Voetbalzaken (BVZ)
Bestuurslid Voetbalzaken (BVZ) is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de Jeugdcommissie en VDZ Voetbal Academie. Bestuurslid Voetbalzaken (BVZ) legt verantwoording af aan het bestuur van VDZ.

Hoofd Opleiding (HO)
Hoofd Opleiding (HO) houdt zich bezig met de realisatie van de doelstellingen van de VDZ Voetbal Academie en alle activiteiten die daaruit voortvloeien. Hoofd Opleiding (HO) legt hierover verantwoording af aan het Bestuurslid Voetbalzaken en heeft hiervoor intensief contact met de Jeugdcommissie en algemeen en technisch jeugdcoördinatoren. Hoofd Opleiding is ook eerste aanspreekpunt voor alle samenwerkingspartners. 

Commissie- en functiebeschrijvingen
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken VDZ-partijen staan beschreven in bestuurs-, commissie- en functiebeschrijvingen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!