Beleidsplannen en reglement

Beleidsplannen en reglement

Bij VDZ hebben we diverse beleidsplannen en reglementen om alles in goede banen te leiden:

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026
Goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering op 14 mei 2019 (pdf):

 

Speerpuntenplan op 1 A4
Speerpuntenplan in het kort weergegeven via vier factsheets (pdf):


Uitwerking Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 
Presentaties en documenten van vervolgstappen (pdf):

 

Commissie- en beleidsplannen

 

Reglementen

 

Duurzame vereniging

VDZ was in 2016 de eerste stroomneutrale voetbalvereniging van Gelderland. Door het plaatsen van 200 zonnepanelen op de kantine en kleedkamers van de club en het vervangen van alle binnen- en veldverlichting door led-verlichting. Door zelf zonnestroom op te wekken en zuinige verlichting te gebruiken, bespaart VDZ fors op grijze stroom en de uitstoot van CO2.

Rookvrije club, alcoholbeleid en gezonde kantine

VDZ is een rookvrije club. Roken is in alle gebouwen van VDZ verboden. Het alcoholbeleid beschrijft hoe VDZ omgaat met de verstrekking van alcohol in het clubhuis. Hierbij volgt VDZ de wet- en regelgeving en de voorschriften en richtlijnen van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en Gemeente Arnhem. VDZ streeft naar een 'gezonde kantine' houdt daarmee rekening met het assortiment dat wordt aangeboden. 

Vrijwilligersbeleid

VDZ kent een vrijwilligersregeling. Die regeling houdt in dat alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar verplicht zijn om 4 x 3 uur (in totaal twaalf uur) per seizoen verenigingswerk te verrichten.

Kaderlid

Naast leden en vrijwilligers kent VDZ ook kaderleden. Een kaderlid is een vrijwilliger (vaak een ouder van een jeugdlid) of professional (zoals trainer van seniorenselectie) die bij VDZ een officiele verenigingsfunctie vervult. Denk aan trainer, leider/coach, clubscheidsrechter, clubgrensrechter, medisch verzorger en commissielid. Kaderleden worden bij VDZ en KNVB als 'lid’ van VDZ geregistreerd. Kaderleden zijn welkom bij alle verenigingsactiviteiten en hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering (ALV).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

VDZ heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die binnen VDZ te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook. Je vindt hier meer informatie over de vertrouwenscontactperoon (VCP).

Statuten en huishoudelijk reglement

De verenigingsstatuten kunnen beschouwd worden als de 'grondwet' van VDZ. Het huishoudelijk reglement bevat een aantal structurele afspraken waarmee de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging geregeld wordt. Het beschrijft ondermeer procedures over het lidmaatschap, aanneming van leden, rechten en plichten van leden, taken en verkiezing van bestuursleden en het benoemen van commissies.

Gedrag en tuchtreglement

De afspraken over gedrag beschrijven de normen en waarden van de vereniging. Het geeft aan hoe wij als VDZ graag zien dat leden, ouders en belangstellenden zich gedragen in en rondom de velden, zowel naar elkaar als naar tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers. Als bijlage staat er de verklaring gedragscode, die het bestuur aan kaderleden kan vragen. Het tuchtreglement beschrijft hoe omgegaan wordt met wangedrag binnen de club.

Toelatingsbeleid en contributiebeleid

Om de instroom van leden in goede banen te leiden is er een toelatingsbeleid opgesteld. Dit toegangsbeleid beschrijft aan welke voorwaarden nieuwe (kandidaat) leden én VDZ moeten voldoen om toegelaten te kunnen worden tot VDZ. In het contributiebeleid staat beschreven hoe omgegaan wordt met de contributie-inning.

Wet- en regelgeving
VDZ heeft verder te maken met wet- en regelgeving voor o.a. arbeidsdienstverband (WAB), werkomstandigheden (ARBO), privacy (AVG), verklaring omtrent gedrag (VOG) en hygiene en voedselveiligheid (HCAPP).

Vragen?

Heb je vragen over deze plannen of reglementen, neem dan contact op met het Bestuurslid Algemene zaken die vermeld staat bij Contactpersonen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!