Cookie beleid rkvv VDZ

De website van rkvv VDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

ALV - Algemene ledenvergadering

ALV - Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV)
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van VDZ. In de ALV nemen de leden samen alle belangrijke besluiten over beleid, reglementen en procedures. Het bestuur voert deze besluiten uit. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ALV staan beschreven in de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement.

Bestuur legt verantwoording af
Het bestuur legt op de ALV verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid (verleden) en het te voeren beleid (toekomst). Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt waarin alle belangrijke voorstellen, vragen, opmerkingen en besluiten worden vastgelegd.

Voor- en najaarsvergadering
De ALV vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar kijkt VDZ (bestuur) vooruit, naar het volgende seizoen en de toekomst. In het najaar kijkt VDZ (bestuur) terug naar het afgelopen seizoen en hoe dat sportief en financieel is verlopen is. De ALV wordt vroegtijdig aangekondigd en de agenda en documenten voor de vergadering kun je vooraf op de website raadplegen en liggen geprint achter de bar of in de bestuurskamer.   

Samen beslissen over belangrijke onderwerpen
De aanwezige leden nemen met meerderheid van stemmen besluiten over belangrijke onderwerpen die door het bestuur uitgevoerd (moeten) worden. Denk aan besluiten over de koers van de vereniging (speerpuntenplan), grote investeringen (nieuwbouw clubhuis), hoe we ons geld uitgeven (begroting), of vrijwilligers meer diensten moeten draaien (vrijwilligersregeling), of de contributie verhoogd moet worden (contributiebeleid), hoe we zorgen voor een gezonde en veilige sportomgeving (reglementen, huisregels) of hoe we alles samen het beste kunnen organiseren (benoeming bestuursleden, verenigingsstructuur). 

Voorstellen en toelichting
Het bestuur bereidt de onderwerpen waar de ALV over moet beslissen voor en geeft de leden voorafgaand aan en op de ALV zelf een toelichting over de voorstellen die in stemming worden gebracht. Zodat leden goed op de hoogte zijn over het waarom van het voorstel en de eventuele voor- en nadelen. 

Stemgerechtigde leden
Alle leden (spelend en niet-spelend) en kaderleden (trainers, leiders, clubscheidsrechters, commissies, enz.) van 18 jaar en ouder zijn welkom op de ALV om mee te praten over het beleid van VDZ en hebben stemrecht. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom, maar hebben formeel geen stemrecht. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk stemgerechtigde leden op de ALV aanwezig zijn zodat genomen besluiten de instemming hebben van zoveel mogelijk leden.

Tot ziens op de ALV!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!