Organisatie VDZ - VDZ

Organisatie VDZ

Organisatie VDZ

Verenigingsstructuur van VDZ
Verenigingsstructuur_VDZ.jpg

Bestuur
Het bestuur heeft de leiding van VDZ en is eindverantwoordelijk voor alle bestuurlijke, financiële en organisatorische zaken van de vereniging. De samenstelling, taakverdeling en bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in statuten, huishoudelijk reglement en functiebeschrijvingen. 

Het bestuur van VDZ bestaat uit de volgende functies/personen (contactgegevens staan bij Contactpersonen):
 • Voorzitter en perswoordvoerder: Noud Hooyman.
 • Bestuurslid Voetbalzaken: John Wijbenga.
 • Bestuurslid Algemene zaken: Bart Drewes.
 • Bestuurslid Facilitaire zaken en accommodatie: Willem van Santen. 
 • Bestuurslid Communicatie & Sponsoring: Nog in te vullen.
 • Bestuurslid Financiële zaken: Hans van der Held.
 • Bestuursondersteuning: Nancy Meister.

Het bestuur houdt zich bezig met het uitstippelen en (laten) uitvoeren van het verenigingsbeleid. Daarnaast stelt het bestuur allerlei reglementen op zoals de vrijwilligersregeling, gedragscode en het tuchtreglement. Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsbureau en legt verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur volgt de Code Goed Sportbestuur van NOC/NSF. Hier vind je alle Beleidsplannen. 

Bestuursteam
Sinds een paar jaar heeft VDZ een ‘bestuursteam’ ter ondersteuning van het bestuur. Het is een diverse groep leden met enkele meer ervaren (oud-)kaderleden en jonge organisatietalenten. Op verzoek van het bestuur pakken ze samen bepaalde actiepunten op. Teamleden kunnen jaarlijks wisselen waardoor er een dynamische en flexibele werkwijze ontstaat.

Zelfregelende commissies
VDZ werkt met zelfregelende commissies. Met eigen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en budget. De commissies werken zelfstandig, zijn oplossingsgericht en werven zelf nieuwe commissieleden. Ze zoeken tijdig afstemming onder elkaar en doen alleen in ‘noodgevallen’ een beroep op het bestuur. De commissies worden ondersteund door het verenigingsbureau. 

VDZ heeft de volgende commissies:
 • Jeugdcommissie (selectie en recreatie).
 • Herencommissie (selectie en recreatie).
 • Damescommissie (selectie en recreatie).
 • Onderhoudscommissie.
 • Horecacommissie.
 • Reüniecommissie.
 • Sponsorcommissie VDZ Hogerop.
 • Clubbladcommissie De Volharder.
 • Websitecommissie.
 • Commissie VDZ 100 jaar (jubileumcommissie).
 • Bouwcommissie (nieuwbouw clubhuis).

Verenigingsbureau
Het verenigingsbureau is het regelcentrum en administratieve hart van VDZ. Het bureau wordt aangestuurd door het bestuur en heeft een verenigingsmanager en administratief medewerkers. Ze zijn dagelijks bezig met zaken als post en email, ledenadministratie, KNVB-registratie, vrijwilligersregistratie, financiële administratie, bijeenkomsten en vergaderingen en het beantwoorden van vragen van leden, commissies en vrijwilligers. Het verenigingsbureau wordt geleid door de verenigingsmanager: verenigingsmanager@vdz-arnhem.nl

Algemene ledenvergadering (ALV)
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van VDZ. Daarin nemen de leden samen alle belangrijke besluiten over beleid, reglementen en procedures. Het bestuur voert deze besluiten uit. De ALV vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar kijken we vooruit, naar het volgende seizoen en de toekomst. In het najaar kijken we terug naar het afgelopen seizoen en hoe dat sportief en financieel is verlopen is.

De ALV neemt met meerderheid van stemmen besluiten die door het bestuur uitgevoerd (moeten) worden. Denk aan besluiten over de koers van de vereniging, waar we ons geld aan willen uitgeven, of vrijwilligers meer diensten moeten draaien, of de contributie verhoogd moet worden en hoe we alles samen het beste kunnen organiseren. Ook legt het bestuur op beide ALV’s verantwoording af aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid.

Alle leden en kaderleden van 18 jaar en ouder zijn welkom op de ALV om mee te praten over het beleid van VDZ en hebben stemrecht. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom, maar hebben formeel geen stemrecht.

Samenwerking
VDZ werkt op verschillende manieren en op verschillende gebieden samen met diverse organisaties zoals:
 • Gemeente Arnhem
 • Sportbedrijf Arnhem.
 • Sponsors en leveranciers. 
 • Buurt- en wijkverenigingen.
 • Sportverenigingen Sportpark Cranevelt.
 • CIOS, HAN en andere onderwijsinstellingen.
 • COA, Rijnstate ziekenhuis, politie en andere instanties.
 • KNVB, Vitesse, Arnhemse Sport Federatie (ASF) en Arnhemse Voetbal Federatie (AVF).

Correspondentieadres
VDZ
Afd. Secretariaat.
Postbus 864
6800 AW ARNHEM
Email: bestuur@vdz-arnhem.nl.

Overige clubgegevens
Telefoon clubhuis: 026-4425746.
KvK-nummer: 40119603.
BTW-nummer:

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!