Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kinderen kunnen vanaf 5,5 jaar starten. Je leest meer bij Lid worden.
De jeugdelftallen spelen hun wedstrijden wekelijks op zaterdagochtend of zaterdagmiddag. De Champions League voor F-pupillen wordt op zondagochtend gespeeld. Getraind wordt er wekelijks op woensdagmiddag (pupillen) en op een of meer doordeweekse namiddagen of avonden (pupillen en junioren). 
De senioren voetballen op ZONDAG (heren- en damesteams, zowel prestatie als recreatie) en op ZATERDAG (alleen enkele herenrecreatieteams).
Het voetbalseizoen loopt grofweg van 1 augustus (start voorbereiding en training) tot 1 juni (einde seizoen). Bij de jeugd zijn er twee halve competities die starten in september en januari. Bij de senioren start de competitie meestal in het eerste weekend van september. Bij de jeugd wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. Tijdens de winterstop van half december tot eind januari liggen veel verenigingsactiviteiten stil of worden op een laag pitje uitgevoerd.

JA. Je kan na aanmelding direct voetballen. Je kan direct meetrainen en spelen in clubverband. Meespelen in KNVB-competitieverband kan soms even duren vanwege het tijdstip waarop teams worden samengesteld en de competitie start. Of vanwege het feit dat er nog even geen plaats is in een team dat meespeelt in KNVB-competitieverband.Je kunt ook eerst proeftraining doen om te kijken of het bevalt.  Meld je snel aan via Aanmelden spelend lid.

JA. Neem daarvoor contact op met een van de contactpersonen die bij Aanmelden spelend lid vermeld staan.
JA. VDZ staat bekend om zijn meiden- en vrouwenvoetbal. Wij hebben meerdere meisjes- en vrouwenteams, van jong tot oud. Zowel prestatief als recreatief.
JA. Bij senioren spelen op zaterdag enkele herenrecreatieteams. Op zondag spelen alle overige prestatie- en recreatieteams bij mannen en vrouwen. 
NEE. Wij hebben geen zaalvoetbal (futsal) teams.
JA. Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar (t/m C-junioren), zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen.  Anders kan men geen lid worden of is men niet meer welkom bij VDZ. Hier lees je meer over het Vrijwilligerswerk bij VDZ. 
Kijk voor de contributiebedragen bij Lidmaatschap onder Contributie.
NEE. Het lidmaatschap loopt altijd van 1 juli tot 1 juli. Het lidmaatschap kan alleen per 1 juli a.s. beëindigd worden. Voor het hele seizoen is de contributie verschuldigd. Hier staat meer informatie over Opzeggen lidmaatschap

Neem voor vragen over lid worden contact op met een van de contactpersonen die vermeld staan bij Aanmelden spelend lid. Neem voor overige vragen contact op met een van de contactpersonen die vermeld staan bij Contactpersonen.

Jeugdleden krijgen het voetbalshirt van VDZ in bruikleen. De kosten hiervan zitten in de contributie verwerkt onder de noemer 'jeugdkledingfonds'. De rest van de voetbalkleding moeten jeugdleden zelf aanschaffen. 

JA. graag zelfs, maar altijd NA overleg met VDZ. Neem daarvoor contact op met onze Sponsorcommissie VDZ-Hogerop
De clubkleuren en voetbalkleding van VDZ bestaan uit: rood shirt, zwarte broek en rode kousen. Allemaal in effen kleuren dus zonder strepen, banen, blokken, etc. Slidingbroeken mogen alleen zwart zijn (dezelfde kleur als de broek). Bij de sportwinkels waarmee VDZ samenwerkt, weet men precies welk soort kleding je moet hebben. VDZ koopt altijd Hummel voetbalkleding en shirts, omdat VDZ met Hummel een meerjarig en financieel voordelig inkoopcontract heeft gesloten. Hier kan niet van afgeweken worden. Het officiele VDZ-shirt is dus een Hummel-shirt. Jeugdshirts krijgen geen rugnummers (tenzij door de KNVB verplicht gesteld) want dit bemoelijkt het onderling uitruilen van shirts tussen eigen jeugdteams. Hier vind je meer informatie en voorschriften over het VDZ-tenue.
Die kun je kopen bij sponsors van VDZ te weten OLB Sports (Anhem), Veldman Sport (Velp) en 100%Voetbal (Arnhem). Jeugdleden krijgen een shirt van VDZ in bruikleen, zij hoeven alleen een broekje, sokken en voetbalschoenen te kopen.
JA. Trainingspakken die voor het hele elftal worden aangeschaft moeten de kleuren zwart (trainingsbroek) en zwart of rood (trainingsjas) hebben. Zoveel mogelijk effen kleuren, dus zonder (grote) strepen, banen, blokken, etc. Jacks (windjacks, regenjacks, uitgaansjacks) die voor de elftalbegeleiding en/of het hele elftal worden aangeschaft moeten de kleur effen rood of rood/zwart hebben. Andere kleuren zijn niet toegestaan. Voor trainingspakken die aangeschaft worden voor gebruik tijdens trainingen gelden geen kledingregels.
JA. VDZ volgt de KNVB-richtlijnen op dit gebied. Reclameopdruk (naam, logo) op voetbalshirts van VDZ moet altijd in de kleur zwart. Neem voor meer detailinformatie contact op met onze Sponsorcommissie VDZ-Hogerop.
Kijk voor de openingstijden van de kantine bij Clubhuis.
Kijk voor de voetbalwedstrijden bij Programma en voor de trainingen bij Trainingen.
De Volharder wordt per post verstuurd. Neem contact op met volharder@vdz-arnhem.nl als u hem niet ontvangen heeft.
JA. VDZ is een erkend leerbedrijf. Vooral (CIOS) sportstudenten kunnen als jeugdtrainer stage lopen bij VDZ. Neem daarvoor contact op met de stage-coordinator die vermeld staat bij Contactpersonen.
JA, graag zelfs. Kijk voor meer informatie bij Vrijwilligers. Een overzicht van alle vacatures vind je in onze Vacaturebank. Staat er niets bij wat je leuk lijkt of heb je andere vragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscoordinator die vermeld staat bij Contactpersonen
NEE en JA. Wij verhuren ons clubhuis, kantine en kleedkamers niet aan leden of anderen voor bijvoorbeeld feesten of andere activiteiten. Als scholen, bedrijven of bewonersverenigingen uit de buurt/wijk gebruik willen maken van onze accommodatie voor sport- en beweegactiviteiten dan kan men contact opnemen met het Bestuurslid Algemene zaken van VDZ. 
JA. Alle leden, kaderleden en vrijwilligers zijn tijdens activiteiten bij en voor VDZ verzekerd voor aansprakelijkheid (voor diegene die schade toebrengt) en ongevallen (voor diegene die schade lijdt). In eerste instantie altijd via de eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De KNVB heeft daarnaast voor alle aangesloten verenigingen (en bijbehorende leden, kaderleden en vrijwilligers) een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten bij verzekeraar AON. Het bestuur raadt echter iedereen aan om ook zelf een goede persoonlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten omdat de verzekering van de KNVB slechts aanvullend op de eigen verzekering is en niet zo uitgebreid is. Medische kosten en tandartskosten zijn slechts in beperkte mate en tot een beperkt bedrag verzekerd evenals eenmalige uitkeringen bij blijvende invaliditeit of overlijden. Niet verzekerd zijn: - Kosten die via de eigen polis vergoed worden door de eigen zorgverzekeraar - No-claim verlies bij de eigen zorgverzekeraar - Schade aan brillen, uitneembare gebitsprothesen, kleding, inkomstenderving, krukken, reiskosten en dergelijke Meer dan 8 fysiotherapie behandelingen is in voorkomende gevallen gedekt op de polis van de KNVB tot een maximum van € 500,=. Voor scheidsrechters geldt in een aantal gevallen een uitgebreidere dekking. Neem bij een schade of ongeval als eerste contact op met je leider en je eigen verzekering. Meer informatie over de verzekering en het melden van schade leest u op www.sportverzekeringen.nl, de website van AON, de verzekeraar van de KNVB.
Het gaat hier om het vervoer per auto of autobus van de jeugdleden naar uitwedstrijden, toernooien e.d. door begeleider of ouder/verzorger. Wat als u tijdens het vervoeren van een groep jeugdspelers bij een aanrijding of ongeval betrokken raakt? Is het noodzaak om hiervoor een aparte inzittendenverzekering te sluiten? NEE, de noodzaak hiertoe is niet aanwezig. De jeugdleden zijn lid van VDZ en dus ook van de KNVB. In deze hoedanigheid zijn zij onder andere verzekerd volgens de ongevallenverzekering van de KNVB indien zij betrokken raken bij een ongeval. Indien er voor de auto waarmee de jeugdspelers worden vervoerd een inzittendenverzekering is afgesloten geeft de ongevallenverzekering van de KNVB slechts een verhoging van de verzekerde bedragen. Meer informatie leest u op http://www.sportverzekeringen.nl/, de website van AON, de verzekeraar van de KNVB. Vervolgens het punt aansprakelijkheid. Indien een ongeval wordt veroorzaakt door schuld van de bestuurder van de auto waarin de spelers zaten, dan kan hij ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de inzittenden oplopen. Een misverstand is dat velen denken dat juist hiervoor een inzittendenverzekering noodzakelijk is. Dat is niet juist. Indien de bestuurder aansprakelijk is voor schade die aan de inzittenden is veroorzaakt, dan wordt hiervoor een beroep gedaan op de verplichte WA(M)-verzekering van de auto waarin de spelers zaten. Nogmaals voor alle duidelijkheid: er moet bewijs voorhanden zijn dat de bestuurder schuld heeft. Indien er geen schuld is, is er ook geen aansprakelijkheid en keert de WA-verzekering van de auto waarin de spelers zaten, ook niet uit. De bestuurder van de auto waarin de spelers zaten, loopt dus niet het risico dat hij aansprakelijk is voor de schade aan de inzittende spelers en hij voor deze schade zelf moet opdraaien. Voorwaarde is natuurlijk wel dat voor de auto een verplichte en geldige WA(M)verzekering is gesloten. Als de bestuurder van de auto waarin de spelers zaten niet aansprakelijk is, is veelal een andere (bestuurder) aansprakelijk. Dan kan op deze andere partij de schade van de inzittende spelers worden verhaald. Welke risico’s loopt nu de eigenaar van een auto zoal bij het vervoeren van jeugdspelers? De kans is aanwezig dat u bij een aanrijding betrokken raakt. Indien vast komt te staan dat de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is, dan zal deze tegenpartij uw schade en die van de inzittenden dienen te vergoeden. Mocht u echter gedeeltelijk of volledig aansprakelijk zijn of de schade om welke andere reden dan ook niet verhaalbaar zijn, dan loopt u kans (een deel van) uw bonus-malus-korting te verliezen. Bovendien blijft u zitten met de schade aan uw eigen voertuig, tenzij deze voor het cascorisico is verzekerd. In dat geval kan een eigen risico van toepassing zijn. Voor de schade die u lijdt omdat u bij een aanrijding betrokken bent geraakt, is VDZ niet verzekerd en niet aansprakelijk. Deze schade blijft voor uw eigen rekening. Meer informatie leest u op www.sportverzekeringen.nl, de website van AON, de verzekeraar van de KNVB.
NEE. VDZ is niet verzekerd en niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen door verlies of diefstal. Laat dus geen waardevolle zaken achter in kleedkamers, jassen en tassen. Gevonden voorwerpen worden bij het wedstrijdsecretariaat bewaard.
De Gemeente Arnhem heeft bij AON Risk Services een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten. De gemeente hoopt daarmee tevens de drempel voor andere Arnhemmers te verlagen om ook vrijwilliger te worden. Met deze verzekering, die op 1 juli 2009 in gaat, zijn vrijwilligers en mantelzorgers voortaan verzekerd voor ondermeer schade en ongevallen opgelopen tijdens dat werk. Dat is automatisch het geval, u hoeft daarvoor dus niets te doen. Behalve in het geval van schade. De verzekering heeft zoals gezegd alleen betrekking op ongevallen of schade opgelopen tijdens het werk als vrijwilliger of mantelzorger en vervangt daarmee niet volledig de eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Zeg die dus niet op! De verzekering is voor iedere vrijwilliger die in Arnhem woont en is ingeschreven, ongeacht waar u dat vrijwilligerswerk doet in Nederland. Omgekeerd zijn ook die vrijwilligers uit andere gemeenten verzekerd, die vrijwilligerswerk doen in Arnhem. Onder vrijwilligerswerk wordt onbetaald en onverplicht werk verstaan dat in enig organisatorisch verband wordt gedaan ten behoeve van anderen en / of de samenleving en waarmee een maatschappelijk belang wordt gediend. De collectieve vrijwilligersverzekering bestaat uit zes onderdelen: 1.Een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilliger. 2.Een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilliger. 3.Een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 4.Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. 5.Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 6.Een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. De vrijwilligersverzekering is eigenlijk een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat de verzekering pas aangesproken kan worden als blijkt dat schade niet ergens anders verhaald kan worden. Concreet betekent dit dat u in geval van schade eerst moet nagaan of de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet hiervoor verzekerd is of dat uw eigen verzekering de schade dekt. Is dat niet het geval, dan kunt u een beroep doen op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Arnhem. Meer informatie op de website van www.arnhem.nl.

Een kaderlid is een vrijwilliger (vaak een ouder van een jeugdlid) of professional (zoals trainer van seniorenselectie) die bij VDZ een officiele verenigingsfunctie vervult. Denk aan trainer, leider/coach, clubscheidsrechter, clubgrensrechter, medisch verzorger en commissielid. Kaderleden worden bij VDZ en KNVB als 'lid’ van VDZ geregistreerd. Kaderleden zijn welkom bij alle verenigingsactiviteiten en hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering (ALV). Kaderleden moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een traingslid is volwaardig lid van VDZ. Als trainingslid doe je alleen mee met trainingen en kun je meespelen met interne clubwedstrijden, voor zover deze georganiseerd worden. Als trainingslid zit je niet in een vast team en neem je niet deel aan de KNVB-competitie.
JA. VDZ heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kan contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Je vindt de naam en contactgegevens bij Contactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je ook helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van VDZ, KNVB of politie. Of doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Maar gewoon even praten kan ook. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In het geval van VDZ is dat het vervullen van een kaderlidfunctie zoals leider, trainer, teammanager, scheidsrechter, grensrechter of elftalbegeleider. De organisatie Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Je  kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!