Cookie beleid rkvv VDZ

De website van rkvv VDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kinderen kunnen vanaf 5,5 jaar starten. Je leest meer bij Lid worden.

Jeugdteams spelen hun wedstrijden wekelijks op zaterdagochtend of zaterdagmiddag. De Champions League wordt op zondagochtend gespeeld. Soms worden wedstrijden ook op doordeweekse dagen gespeeld, bijvoorbeeld bij beker- of inhaalwedstrijden.

Het eerste en tweede mannenelftal (H1/H2) en het eerste en tweede vrouwenelftal (VR1/VR2) spelen hun wedstrijden standaard op zondag. Verder spelen enkele seniorenteams op zondag en een enkel seniorenteam op zaterdag of vrijdagavond. Soms worden wedstrijden op doordeweekse dagen gespeeld, bijvoorbeeld bij beker- of inhaalwedstrijden.

Het voetbalseizoen loopt grofweg van 1 augustus (start voorbereiding en training) tot 1 juni (einde seizoen). Bij de jeugd wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. Tijdens de winterstop van half december tot eind januari liggen veel verenigingsactiviteiten stil of worden op een laag pitje uitgevoerd.

JA. Je kan na aanmelding direct voetballen. Je kan direct meetrainen en spelen in clubverband. Meespelen in KNVB-competitieverband kan soms even duren vanwege het tijdstip waarop teams worden samengesteld en de competitie start. Of vanwege het feit dat er nog even geen plaats is in een team dat meespeelt in KNVB-competitieverband.Je kunt ook eerst proeftraining doen om te kijken of het bevalt.  Meld je snel aan via Aanmelden spelend lid.

JA. Neem daarvoor contact op met een van de contactpersonen die bij Aanmelden spelend lid vermeld staan.
JA. VDZ staat bekend om zijn meiden- en vrouwenvoetbal. Wij hebben meerdere meisjes- en vrouwenteams, van jong tot oud. Zowel prestatief als recreatief.
JA. Bij senioren spelen op zaterdag enkele herenrecreatieteams. Op zondag spelen alle overige prestatie- en recreatieteams bij mannen en vrouwen. 
NEE. Wij hebben geen zaalvoetbal (futsal) teams.
JA. Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar (t/m C-junioren), zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen.  Anders kan men geen lid worden of is men niet meer welkom bij VDZ. Hier lees je meer over het Vrijwilligerswerk bij VDZ. 
Kijk voor de contributiebedragen bij Lidmaatschap onder Contributie.
NEE. Het lidmaatschap loopt altijd van 1 juli tot 1 juli. Het lidmaatschap kan alleen per 1 juli a.s. beëindigd worden. Voor het hele seizoen is de contributie verschuldigd. Hier staat meer informatie over Opzeggen lidmaatschap

Neem voor vragen over lid worden contact op met een van de contactpersonen die vermeld staan bij Aanmelden spelend lid. Neem voor overige vragen contact op met een van de contactpersonen die vermeld staan bij Contactpersonen.

Alle spelende leden (in alle competitieteams) krijgen van VDZ een voetbaltenue in bruikleen met shirt, broekje, kousen en presentatie-top (trui). Zij betalen daarvoor jaarlijks een kledingbijdrage, maar hoeven deze voetbalkleding zelf niet meer aan te schaffen. Lees meer over het kledingfonds (kledingplan).

Kijk voor de openingstijden van de kantine bij Clubhuis.
Kijk voor de voetbalwedstrijden bij Programma en voor de trainingen bij Trainingen.
De Volharder wordt per post verstuurd. Neem contact op met [email protected] als u hem niet ontvangen heeft.
JA. VDZ is een erkend leerbedrijf. Vooral (CIOS) sportstudenten kunnen als jeugdtrainer stage lopen bij VDZ. Neem daarvoor contact op met de stage-coordinator die vermeld staat bij Contactpersonen.
JA, graag zelfs. Kijk voor meer informatie bij Vrijwilligers. Een overzicht van alle vacatures vind je in onze Vacaturebank. Staat er niets bij wat je leuk lijkt of heb je andere vragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscoordinator die vermeld staat bij Contactpersonen
NEE en JA. Wij verhuren ons clubhuis, kantine en kleedkamers niet aan leden of anderen voor bijvoorbeeld feesten of andere activiteiten. Als scholen, bedrijven of bewonersverenigingen uit de buurt/wijk gebruik willen maken van onze accommodatie voor sport- en beweegactiviteiten dan kan men contact opnemen met de verenigingsmanager.
1. Alle leden, kaderleden en vrijwilligers zijn tijdens activiteiten bij en voor VDZ door de KNVB collectief en aanvullend op de eigen verzekering verzekerd. Zowel voor aansprakelijkheid (voor diegene die schade toebrengt) als ongevallen (voor diegene die schade lijdt). Het is verstandig om zelf een persoonlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten omdat de KNVB-verzekering alleen aanvullend is op de eigen verzekering en vrij beperkt is.
2. Als je met je eigen auto (jeugd)leden van VDZ vervoert dan is het niet noodzakelijk om hiervoor een aparte inzittenden- of aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Eventuele schade en aansprakelijkheid vallen onder de wettelijk verplichte WA(M)-autoverzekering.
3. VDZ is niet verzekerd en niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen door verlies of diefstal. Laat dus geen waardevolle zaken achter in kleedkamers, jassen en tassen. Gevonden voorwerpen worden bij het wedstrijdsecretariaat bewaard.
Als je met je eigen auto (jeugd)leden van VDZ vervoert dan is het niet noodzakelijk om hiervoor een aparte inzittenden- of aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Eventuele schade en aansprakelijkheid vallen onder de wettelijk verplichte WA(M)-autoverzekering.
Centraal Beheer heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven. Met onder andere informatie over 1) de regels voor passagiers in de auto, 2) kinderregels, 3) een ongeluk met inzittenden, 4) schade aan personen en 5) hoe het zit met verzekeringen.
NEE. VDZ is niet verzekerd en niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen door verlies of diefstal. Laat dus geen waardevolle zaken achter in kleedkamers, jassen en tassen. Gevonden voorwerpen worden bij het wedstrijdsecretariaat bewaard.

Je bent kaderlid als je bij VDZ een ‘officiële’ verenigingsfunctie vervult. Denk aan trainer, leider/coach, clubscheidsrechter, grensrechter,  commissielid en bestuurslid. Kaderleden worden bij VDZ en KNVB als 'lid’ van VDZ geregistreerd. Als kaderlid ben je welkom bij alle verenigingsactiviteiten en heb je stemrecht in de Algemene ledenvergadering (ALV). Kaderleden moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Goed om te weten: als je af en toe grensrechter bent van jouw team, de teamkleding wast of chauffeur bent naar uitwedstrijden, dan ben je geen kaderlid. Wel een belangrijke hulp waar we allemaal blij mee zijn.

Een traingslid is volwaardig lid van VDZ. Als trainingslid doe je alleen mee met trainingen en kun je meespelen met interne clubwedstrijden, voor zover deze georganiseerd worden. Als trainingslid zit je niet in een vast team en neem je niet deel aan de KNVB-competitie.
JA. VDZ heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kan contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Je vindt de naam en contactgegevens bij Contactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je ook helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van VDZ, KNVB of politie. Of doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Maar gewoon even praten kan ook. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In het geval van VDZ is dat het vervullen van een kaderlidfunctie zoals leider, trainer, teammanager, scheidsrechter, grensrechter of elftalbegeleider. De organisatie Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Je  kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen.
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van VDZ. Daarin nemen de leden samen alle belangrijke besluiten. Het bestuur voert deze besluiten uit.
Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar kijken we vooruit, naar het volgende seizoen en de toekomst. In het najaar kijken we terug naar het afgelopen seizoen en hoe dat sportief en financieel is verlopen is.
De ALV neemt met meerderheid van stemmen besluiten die door het bestuur uitgevoerd (moeten) worden. Denk aan besluiten over de koers van de vereniging, waar we ons geld aan willen uitgeven, of vrijwilligers meer diensten moeten draaien, of de contributie verhoogd moet worden en hoe we alles samen het beste kunnen organiseren.
Ook legt het bestuur op beide ALV’s verantwoording af aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid.
Alle leden en kaderleden van 18 jaar en ouder zijn welkom op de ALV om mee te praten over het beleid van VDZ en hebben stemrecht. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom, maar hebben formeel geen stemrecht.
De Algemene ledenvergadering (ALV) is voor:
1. Alle leden van 18 jaar en ouder (spelend, trainend, niet-spelend, etc.).
2. Alle kaderleden (trainers, coaches, clubscheidsrechters, commissieleden, etc.).
Alleen (kader)leden van 18 jaar en ouder hebben volgens de verenigingsstatuten stemrecht.
Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom maar hebben formeel geen stemrecht.

Het verenigingsbureau is het regelcentrum en administratieve hart van VDZ. Het bureau wordt aangestuurd door het bestuur en heeft een verenigingsmanager en twee administratief medewerkers. Ze zijn dagelijks bezig met zaken als post en email, ledenadministratie, vrijwilligersregistratie, financiële administratie, KNVB-registratie (SportLink), gevolgen van wet- en regelgeving, bijeenkomsten en vergaderingen, archivering van stukken, contacten met leveranciers en het beantwoorden van vragen van leden, commissies en vrijwilligers.

VDZ Voetbal Academie is de overkoepelende naam van alle jeugdvoetbal- en opleidingsactiviteiten binnen VDZ. Lees hier meer over de VDZ Voetbal Academie.

VDZ Scheidsrechtersacademie houdt zich bezig met het werven, opleiden en begeleiden van clubscheidsrechters en grensrechters. Lees hier meer over de VDZ Scheidsrechtersacademie.
VDZ wil een gezonde sportomgeving bieden. We streven naar een 'gezonde kantine' met meer gezonde(re) producten. Verder zijn we 'rookvrij'. Dat betekent dat in en rondom de club (en verder het gehele sportpark) niet gerookt mag worden. Ook hebben we regels voor verantwoord alcoholgebruik en stimuleren we de consumptie van alcoholvrij drank.
JA. Mensen met een handicap of beperking kunnen bij VDZ voetballen in een G-team. Kijk hier voor meer informatie over G-voetbal bij VDZ.
JA. We hebben bij de mannen en de vrouwen verschillende 7x7 teams voor 30+/35+/45+ voetballers.
De Club van 1926 bestaat uit mensen die VDZ een warm hart toe dragen. Met hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan VDZ extra dingen doen voor zijn leden. Je leest hier meer over de Club van 1926

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!