Contributie - VDZ

Contributie

Contributie

De contributie van VDZ voor seizoen 2023/2024 is als volgt:

Spelende seniorenleden: € 306,- per seizoen 
Junioren (13 t/m 18 jaar): € 269,- per seizoen 
Pupillen (5 1/2 t/m 12 jaar): € 259,- per seizoen 
Trainingsleden: € 162,- per seizoen
Niet-spelende leden: €   92,- per seizoen
Donateur €   50,- per seizoen

Meer informatie over het contributiebeleid vind je bij Reglementen.

Speciale regelingen
VDZ kent een aantal speciale regelingen als het om contributie gaat. Kijk of je voor één van deze regelingen in aanmerking komt.
1. GelrePas-houders.
2. Jeugdfonds Sport & Cultuur.
3. Meer dan 2 kinderen lid.
4. Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV).
5. Ereleden.
6. Langdurige blessures.

1. GelrePas-houders
Met de GelrePas van de Gemeente Arnhem (en diverse andere gemeenten) kun je gratis of tegen flinke kortingen meedoen aan allerlei activiteiten. Zoals korting op de contributie van VDZ. Kijk voor actuele aanbiedingen en de nieuwsbrief op www.gelrepas.nl. De GelrePas kun je gratis aanvragen via de website van de Gemeente Arnhem

Je komt in aanmerking voor een GelrePas als je:
1. Een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente.
2. Een inkomen hebt van maximaal 120% van de bijstandsnorm (geldt niet voor studenten).
3. Een gezin hebt met kinderen van 4 t/m 17 jaar en met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Kinderen van 4 tot 18 jaar met een GelrePas hoeven de contributie van VDZ niet zelf te betalen. Via de gemeente wordt de contributie grotendeels betaald. De gemeente betaalt rechtstreeks aan de club een bedrag van maximaal € 225,- per kind (per kalenderjaar). Het resterende bedrag brengt VDZ bij jeugdspelers met een GelrePas niet in rekening.  

Volwassenen vanaf 18 jaar met een GelrePas hoeven de contributie van VDZ niet helemaal zelf te betalen. De gemeente betaalt rechtstreeks aan VDZ de helft (50%) van de contributie tot een maximum van € 225, – (per kalenderjaar). Het resterende bedrag dat de gemeente niet aan de club betaald, betaalt het lid via automatische incasso aan VDZ.

De vergoeding van de gemeente voor het lidmaatschap geldt voor maximaal één sportvereniging per jaar. Ben je met jouw GelrePas al lid van een andere sportvereniging, dan kom je bij VDZ in dit kalenderjaar dus niet meer in aanmerking voor deze kortingsregeling. Jouw vrijstelling tot het betalen van contributie wordt definitief nadat de contributie door de gemeente aan VDZ is voldaan.

Heb je een geldige GelrePas en wil je lid worden? Geef het aan op jouw aanmeldingsformulier. Mail of app ook een fotokopie of scan van jouw GelrePas naar ledenadministratie@vdz-arnhem.nl. Dit geldt ook voor als je al lid bent VDZ, beschikt over een geldige GelrePas en je in aanmerking wilt komen voor deze regeling.

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Dit is bestemd voor minderjarigen (t/m 17 jaar) die geen GelrePas hebben en/of niet voor een Gelrepas in aanmerking komen. Bij Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ouders en sportverenigingen zelf geen aanvraag doen, dat doet een intermediair. Een intermediair is een professional die betrokken is bij de scholing, begeleiding en opvoeding van het kind zoals een leraar, jeugdhulpverlener, arts, buurtwerker, jeugdverpleegkundige, etc. Een intermediair kan de aanvraag via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur indienen. 

3. Meer dan 2 kinderen lid
Ouders/verzorgers betalen voor maximaal twee kinderen contributie, ook als er meer dan twee kinderen jeugdlid zijn van VDZ. Geef dit door op het aanmeldingsformulier.

4. Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
Voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV) heeft VDZ een speciale regeling met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem. Neem voor meer informatie contact op met de ledenadministratie@vdz-arnhem.nl.

5. Ereleden
Ereleden hoeven als grote blijk van waardering geen contributie te betalen.

6. Langdurige blessures
Langdurig geblesseerd raken is flink balen, terwijl je wel contributie betaalt als spelend lid. Daarom kan VDZ bij langdurige blessures (dit zijn blessures die langer dan 6 maanden duren), op verzoek van de speler het lidmaatschap vanaf de 7e blessuremaand (tijdelijk) omzetten van spelend lid naar niet spelend lid. Als de speler weer hersteld is en kan voetballen, kan het lidmaatschap op verzoek van de speler weer teruggezet worden naar spelend lid.  

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!